پست های دانشی - مدیریت کارها و فعالیت‌ها 10

در این فصل به روش مدیریت کارها و ساختار شکست کار و برنامه‌ریزی پیرامون این مورد پرداخته می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
240
1395/04/20 16:38
ابوالفضل خوشنویسان
2473
1395/05/19 16:51
ابوالفضل خوشنویسان
850
1395/05/19 16:52
ابوالفضل خوشنویسان
766
1395/05/19 16:53
ابوالفضل خوشنویسان
777
1395/05/19 16:54
ابوالفضل خوشنویسان
1217
1395/05/19 16:54
ابوالفضل خوشنویسان
523
1395/05/19 16:55
ابوالفضل خوشنویسان
787
1395/05/19 16:56
ابوالفضل خوشنویسان
794
1395/05/19 16:56
ابوالفضل خوشنویسان
855
1395/05/19 16:57
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد