پست های دانشی - مدیریت منابع مالی 6

در این فصل به بررسی بودجه و منابع مالی پروژه پرداخنه می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
781
1395/05/19 17:01
ابوالفضل خوشنویسان
687
1395/05/19 17:01
ابوالفضل خوشنویسان
702
1395/05/19 17:02
ابوالفضل خوشنویسان
722
1395/05/20 14:21
ابوالفضل خوشنویسان
1274
1395/05/19 17:04
ابوالفضل خوشنویسان
953
1395/05/19 17:04
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد