پست های دانشی - سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری 23

در این قسمت راهنمای سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری شرکت داده کاوان اندیشه برتر ارائه می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
721
1395/05/19 16:20
ابوالفضل خوشنویسان
690
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
953
1395/05/19 16:21
ابوالفضل خوشنویسان
966
1395/05/19 17:06
ابوالفضل خوشنویسان
554
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
1219
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
972
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
1655
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
1565
1395/09/06 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
716
1395/05/27 19:26
ابوالفضل خوشنویسان
728
1395/05/19 16:23
ابوالفضل خوشنویسان
1329
1395/05/19 17:07
ابوالفضل خوشنویسان
1298
1395/05/19 16:49
ابوالفضل خوشنویسان
1028
1395/05/19 16:18
ابوالفضل خوشنویسان
434
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
420
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
694
1395/05/19 17:09
ابوالفضل خوشنویسان
979
1395/05/19 17:10
ابوالفضل خوشنویسان
1259
1395/05/19 15:16
ابوالفضل خوشنویسان
443
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
720
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1274
1395/05/19 17:04
ابوالفضل خوشنویسان
952
1395/05/19 17:04
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد