پست های دانشی - سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری 23

در این قسمت راهنمای سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری شرکت داده کاوان اندیشه برتر ارائه می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
763
1395/05/19 16:20
ابوالفضل خوشنویسان
734
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
990
1395/05/19 16:21
ابوالفضل خوشنویسان
1040
1395/05/19 17:06
ابوالفضل خوشنویسان
620
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
1268
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
1020
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
1704
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
1611
1395/09/06 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
756
1395/05/27 19:26
ابوالفضل خوشنویسان
766
1395/05/19 16:23
ابوالفضل خوشنویسان
1373
1395/05/19 17:07
ابوالفضل خوشنویسان
1344
1395/05/19 16:49
ابوالفضل خوشنویسان
1062
1395/05/19 16:18
ابوالفضل خوشنویسان
464
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
462
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
738
1395/05/19 17:09
ابوالفضل خوشنویسان
1022
1395/05/19 17:10
ابوالفضل خوشنویسان
1296
1395/05/19 15:16
ابوالفضل خوشنویسان
484
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
770
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1327
1395/05/19 17:04
ابوالفضل خوشنویسان
996
1395/05/19 17:04
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد