ابوالفضل خوشنویسانتنظیمات صورت‌حساب

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 953
ایجاد شده: 1395/05/19 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب ها: تنظیمات, صورت حساب
بیشترکمتر

برای تنظیمات صورت‌حساب می‌توان از تب صورت‌حساب در قسمت تنظیمات پروژه یا بر روی دکمه‌ی تنظیمات صورت حساب‌های پروژه در تب صورت‌حساب کلیک کرد. در تنظیمات پروژه قسمت‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر به‌صورت کلی تنظیمات این قسمت شامل مقادیر پیش فرض می‌شود.
قالب شماره توالی صورت‌حساب: روش پیش‌فرض برای کدگذاری صورت‌حساب
قالب شماره توالی پیش‌فاکتور: روش پیش‌فرض برای کدگذاری پیش‌فاکتور
قالب شماره توالی صورت‌وضعیت اعتباری: روش پیش فرض برای کد گذاری صورت وضعیت اعتباری
وضعیت پیش‌فاکتور برای ایجاد صورت حساب جدید: وضعیتی است که از پیش فاکتور باید فاکتور صادر شود.
استفاده از فیلد سفارشی برای "قیمت واحد":
استفاده از فیلد سفارشی برای "کل مبلغ بدون VAT" در خط آیتم‌ها:
ستون‌های قابل مشاهده در آیتم‌های صورت‌حساب: ستون‌هایی که در صورت‌حساب نمایش داده می‌شود
تأمین کننده: مقدار پیش‌فرض برای تأمین کننده
مشتری: مقدار پیش‌فرض برای مشتری
نرخ: نرخ محاسباتی که می‌تواند نرخ داخلی یا نرخ خارجی باشد.
درصد پیش‌فرض VAT: مقدار پیش‌فرض برای VAT
استفاده از تنظیمات ارز ماژول بودجه: در صورت فعال بودن تنظیمات نرخ ارز به این قسمت نیز انتقال می‌یابد.
نرخ پیش‌فرض (مبلغ واحد): نرخ پیش فرض برای مقدار فیلد «فی»
زبان پیش‌فرض صورت حساب: زبان صورت حساب به صورت پیش فرض
قالب پیش‌فرض خروجی: نوع قالب پیش فرض برای خروجی‌های این ماژول در این قسمت مشخص می‌شود.
قالب پیش‌فرض خروجی پیش‌فاکتور: قالبت پیش فرض برای پیش‌فاکتور
قالب پیش‌فرض خروجی صورت وضعیت اعتباری: قالب پیش فرض برای صورت وضعیت اعتباری
قالب ایمیل: قالب ایمیل‌های ارسالی
ایجاد خودکار صورت حساب با موفقیت انجام شد - دریافت کنندگان ایمیل:
خطا در ایجاد خودکار صورت حساب - دریافت کنندگان ایمیل:
توضیحات قبل از آیتم‌های صورت حساب: مقدار پیش فرض برای توضیحات قبل از آیتم‌ها
یادداشت بعد از آیتم‌های صورت حساب: مقدار پیش فرض برای توضیحات بعد از آیتم‌ها
یادداشت بدهی مالیاتی انتقالی: مقدار پیش فرض برای انتقال مالیات
در صورتی که ماژول بازاریابی نیز فعال باشد موارد زیر نیز به تنظیمات افزوده می‌شود.
ایجاد مورد بازاریابی از صورت‌حساب ایجاد شده از صورت‌حساب دوره‌ای:
وضعیت مورد بازاریابی:
مورد بازاریابی واگذار شده به:

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد