ابوالفضل خوشنویسانمدیریت فیلترهای ذخیره شده

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 455
ایجاد شده: 1395/04/29 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
بیشترکمتر

این صفحه از طریق بیشتر | مدیریت سامانه در دسترس است. در این صفحه می‌توان فیلترهای ذخیره شده در قسمت‌های مختلف سامانه را به صورت یکپارچه مدیریت کرد.
در صفحه‌ای که مشاهده می‌کنید کلیهٔ فیلترهای ذخیره شده در قسمت‌های مختلف سامانه قابل رویت است. همچنین از سمت چپ صفحهٔ باز شده می‌توان هر قسمت را نیز انتخاب کرد.
در هر صفحهٔ مربوط به فیلترهای هر بخش می‌توان فیل‌تر افزود یا تنظیمات را به تفکیک هر نقش انجام داد. برای افزودن فیلتر در هر قسمت از سامانه با کلیک روی دکمهٔ فیلتر جدید امکان تعریف فیل‌تر وجود دارد. صفحه‌ای که پس از کلیک بر روی این دکمه نمایش داده می‌شود همانند صفحهٔ تعریف ذخیره سازی فیلتر می‌باشد.
افزودن تنظیمات برای نقش‌ها با کلیک بر روی این دکمه می‌توان یکی از فیلترهای ذخیره شده به فیل‌تر پیشفرض یکی از نقش‌ها تبدیل کرد. در واقع در این قسمت فیلترهای پیشفرض به تفکیک نقش‌ها قابل سفارشی‌سازی است.

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد