ابوالفضل خوشنویسانچک لیست

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 743
ایجاد شده: 1395/05/03 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب ها: الگو, کار, چک لیست
بیشترکمتر

یکی از قابلیت‌هایی که در سامانه مدیریت پروژه وجود دارد امکان افزودن چک لیست به کارها می‌باشد. با استفاده از این قابلیت موارد جزئی پیرامون هر کار را می‌توان به عنوان چک لیست ذیل هر کار تعریف کرد.
برای دسترسی به چک لیست کافی است ماژول چک لیست را در قسمت تنظیمات و در تب ماژول‌ها فعال کرد. پس از آن در هر کار قسمتی به نام چک لیست افزوده می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید آیتم‌های مختلف را در لیست مربوطه تعریف کرد.

تنظیمات چک لیست

تنظیمات چک لیست از دو بخش تشکیل شده است بخش اول مربوط به مدیریت سامانه است و بخش دوم مربوط به تنظیماتی است که مربوط به پروژه می‌باشد. تنظیمات هر دو مشابه هستند و قسمت مدیریت سامانه از صفحه مدیریت سامانه در دسترس است
برای دسترسی به تنظیمات ماژول چک لیست در هر پروژه باید به تب چک لیست در قسمت تنظیمات پروژه مراجعه کرد. پس از آن در این قسمت گزینه استفاده از تنظیمات پروژه وجود دارد که با فعال کردن این گزینه می‌توان تنظیمات خاص برای یک پروژه داشت که شامل موارد ذیل است
ذخیره تغییرات در سابقه: در این صورت تغییراتی که در چک لیست اعمال می‌شود در سابقه نیز ذخیره می‌گردد.
تغییر درصد انجام: در این صورت با انجام دادن هر آیتم چک لیست درصد انجام کار به تناسب افزایش می‌یابد.

الگوهای چک لیست

می‌توان برای چک لیست‌ها الگو تعریف کرد و هر الگو را به پروژه یا پروژه‌های مختلف تخصیص داد. برای تعریف الگوی چک لیست می‌توان از دو روش استفاده کرد اولین روش استفاده از مدیریت سامانه و دکمه الگوهای چک لیست می‌باشد و روش دوم استفاده از دکمه الگوی جدید یا الگوهای چک لیست در قسمت تنظیمات چک لیست هر پروژه می‌باشد.
پس از ورود به صفحه الگوی چک لیست می‌توان نام و آیتم‌های الگو آر تعریف کرد و پس از آن پروژه‌های مدنظر را انتخاب کرد.

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد