پست‌های دانشی - مدیریت پروژه‌ها 9

در فصل حاضر به ارائه تنظیمات مربوط به پروژه پرداخته می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب‌ها  
ابوالفضل خوشنویسان
1783
1395/05/19 16:33
ابوالفضل خوشنویسان
1047
1395/05/19 16:39
ابوالفضل خوشنویسان
1402
1395/05/19 16:40
ابوالفضل خوشنویسان
1407
1395/05/19 16:40
ابوالفضل خوشنویسان
1312
1395/05/19 16:41
ابوالفضل خوشنویسان
1273
1395/05/19 16:44
ابوالفضل خوشنویسان
1038
1395/05/19 16:44
ابوالفضل خوشنویسان
1044
1395/05/19 16:45
ابوالفضل خوشنویسان
1031
1395/05/19 16:46
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد