پست‌های دانشی - مدیریت کارها و فعالیت‌ها 10

در این فصل به روش مدیریت کارها و ساختار شکست کار و برنامه‌ریزی پیرامون این مورد پرداخته می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب‌ها  
ابوالفضل خوشنویسان
574
1395/04/20 16:38
ابوالفضل خوشنویسان
2781
1395/05/19 16:51
ابوالفضل خوشنویسان
1200
1395/05/19 16:52
ابوالفضل خوشنویسان
1024
1395/05/19 16:53
ابوالفضل خوشنویسان
1053
1395/05/19 16:54
ابوالفضل خوشنویسان
1558
1395/05/19 16:54
ابوالفضل خوشنویسان
783
1395/05/19 16:55
ابوالفضل خوشنویسان
1074
1395/05/19 16:56
ابوالفضل خوشنویسان
1086
1395/05/19 16:56
ابوالفضل خوشنویسان
1130
1395/05/19 16:57
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد