پست‌های دانشی - مدیریت منابع مالی 6

در این فصل به بررسی بودجه و منابع مالی پروژه پرداخنه می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب‌ها  
ابوالفضل خوشنویسان
1169
1395/05/19 17:01
ابوالفضل خوشنویسان
968
1395/05/19 17:01
ابوالفضل خوشنویسان
1031
1395/05/19 17:02
ابوالفضل خوشنویسان
1113
1395/05/20 14:21
ابوالفضل خوشنویسان
1671
1395/05/19 17:04
ابوالفضل خوشنویسان
1269
1395/05/19 17:04
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد