پست‌های دانشی - سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری 23

در این قسمت راهنمای سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری شرکت داده کاوان اندیشه برتر ارائه می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب‌ها  
ابوالفضل خوشنویسان
1077
1395/05/19 16:20
ابوالفضل خوشنویسان
1003
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
1332
1395/05/19 16:21
ابوالفضل خوشنویسان
1361
1395/05/19 17:06
ابوالفضل خوشنویسان
1064
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
1606
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
1326
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
2027
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
1990
1395/09/06 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
976
1395/05/27 19:26
ابوالفضل خوشنویسان
1025
1395/05/19 16:23
ابوالفضل خوشنویسان
1683
1395/05/19 17:07
ابوالفضل خوشنویسان
1892
1395/05/19 16:49
ابوالفضل خوشنویسان
1335
1395/05/19 16:18
ابوالفضل خوشنویسان
721
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
733
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1042
1395/05/19 17:09
ابوالفضل خوشنویسان
1303
1395/05/19 17:10
ابوالفضل خوشنویسان
1624
1395/05/19 15:16
ابوالفضل خوشنویسان
756
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1067
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1671
1395/05/19 17:04
ابوالفضل خوشنویسان
1269
1395/05/19 17:04
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد