ابوالفضل خوشنویسانساختار پروژه‌های میز امداد

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 679
ایجاد شده: 1395/05/18 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب‌ها: پروژه, میز امداد, help desk
بیشترکمتر

بسته به شرایط که برای میز امداد یک یا چند پروژه همچنین یک یا چند میل باکس وجود دارد، ساختار پروژه‌ها متفاوت خواهد بود.

یک پروژه‌ها برای همه درخواست‌ها

در صورتی که یک پروژه برای همه‌ی درخواست‌ها وجود داشته باشد. در این صورت هیچ مشکلی وجود نداشته و می‌توان با استفاده از یک میل باکس کلیه‌ی درخواست‌ها در یک پروژه ثبت می‌شود.

یک میل باکس و چند پروژه میز امداد

به عنوان مثال از میل باکس استفاده می‌کنید و همه ایمیل‌های دریافتی به در یک پروژه عمومی ثبت می‌شود ولی در سیستم یک مشتری وجود دارد که دارای شرایط خاص و پروژه‌ی خاصی است. در این صورت ایمیل‌هایی که از دامنه‌ی تعریف شده برای آن مشتری دریافت می‌شود در پروژه‌ی مربوطه ثبت می‌شود.
البته با استفاده از روش فوق‌الذکر می‌توان بیش از یک مشتری را از سایر مشتریان جداسازی کرد.

چند میل باکس و عدم وجود پروژه مخصوص درخواست دهنده

فرض کنید میل باکس‌های مختلفی مانند و و وجود دارند و ایمیل‌ها بر اساس میل باکس مرتب می‌شوند نه بر اساس درخواست دهنده. در این مورد خاص سه پروژه در یک سطح وجود خواهد داشت و هر پروژه دارای یک میل خواهد بود.

چند میل باکس با پروژه‌های مخصوص درخواست دهنده

فعلاً ساختار سامانه به این شکل است که امکان جداسازی درخواست بر اساس ارسال کننده یا میل باکس وجود دارد و نه بر اساس ترکیب آن‌ها.
به عنوان مثال فرض کنید از میل باکس‌های و و استفاده می‌شود و یک کاربر خاص وجود دارد که از دامنه client.com ایمیل ارسال می‌کند

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد